Statutowymi organami Stowarzyszenia Apalicznych i Wybudzonych MOTYL są:

  • Walne Zgromadzenie Członków
  • Zarząd
  • Komisja Rewizyjna

Zarząd

  • Ewa Gurda – Prezes Zarządu
  • Agnieszka Perlik – Wiceprezes Zarządu
  • Dariusz Wróblewski – Wiceprezes Zarządu
  • Czesław Piechura – Członek Zarządu
  • Piotr Więckowski – Członek Zarządu