Celem Stowarzyszenia jest opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w szczególności osobami w stanie śpiączki, wybudzonymi ze śpiączki w stanie apalicznym (wegetatywnym), w okresie terminalnym choroby a także pomoc rodzinom takich osób.

Cele działania Stowarzyszenia Apalicznych i Wybudzonych „MOTYL” :

 

  1. Wyposażenie opiekunów w wiedzę na temat możliwości uzyskania wsparcia
  2. Wskazanie możliwości uczestniczenia w grupach terapeutycznych dla opiekunów i rodzin pacjentów apalicznych
  3. Poradnictwo medyczne, psychologiczno - pedagogiczne oraz opieka i wsparcie duchowe
  4. Wskazanie możliwości wsparcia poprzez różne instytucje ( opieka społeczna, świadczenia finansowe, świadczenia rzeczowe oraz opieka prawna)
  5. Warsztaty edukacyjne lub psychoedukacyjne
  6. Wskazanie możliwości pomocy przez fundacje działające na rzecz chorych niepełnosprawnych
  7. Pomoc wolontariuszy
  8. Szukanie innych form pomocy - znajomi, przyjaciele chorych w stanie apalicznym