Wszystkich, którym nie jest obojętny los osób w śpiączce zapraszamy do wspierania naszej działalności. Dołącz do nas wypełniając deklarację członkowską i włącz się w prace naszego stowarzyszenia. Możesz również wesprzeć nas darowizną – dzięki Tobie będziemy mogli więcej pomagać.

Członkostwo w stowarzyszeniu

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1.    Członków zwyczajnych
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
(Deklaracja członka zwyczajnego)

 2.    Członków wspierających
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  
Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zamierza wspierać działalność Stowarzyszenia nie będąc jej członkiem zwyczajnym. W deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego kandydat winien wskazać sposób, w jaki zamierza wspierać Stowarzyszenie.
(Deklaracja członka wspierającego)

3.    Członków honorowych
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która nie będąc członkiem Stowarzyszenia w sposób szczególny wyróżnia się w działalności na rzecz ochrony zdrowia oraz opieki nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w szczególności osobami w stanie śpiączki, wybudzonymi ze śpiączki w stanie apalicznym (wegetatywnym), w okresie terminalnym choroby.

Darowizny

Możesz wesprzeć naszą działalność statutową przekazując darowiznę na konto Stowarzyszenia Apalicznych i Wybudzonych MOTYL.
Stowarzyszenie Apalicznych i Wybudzonych MOTYL
Ul. Szosa Chełmińska 27/7
87-100 Toruń


Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska S.A.
PLN    33 1750 1051 0000 0000 2220 4254
EUR    36 1750 1051 0000 0000 2220 4297
USD    30 1750 1051 0000 0000 2220 4308