W imieniu Fundacji Światło” i autorów książki pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyjątkową i interesującą książkę p.t. „Niech przemówią twoje oczy” stworzoną przez Julitę Zawadzką - pedagoga specjalnego i Szymona Murawskiego - neurologopedę. Książka ta jest swoistym narzędziem terapeutycznym, który może się przydać w pracy zarówno logopedom, psychologom, terapeutom, pracownikom medycznym, jak również opiekunom osób dorosłych którzy mają problemy z komunikowaniem się w sposób werbalny. Książka ta jest jedną z metod wspomagania komunikacji z osobami po różnych incydentach chorobowych, którzy nie są w stanie komunikować się w sposób werbalny z otoczeniem, min. dla osób z afazją, dyzartrią, SM, SLA, stany minimalnej świadomości, zespół zamknięcia i inne.

Książka stworzona została w oparciu o wieloletnie doświadczenia w pracy z pacjentami ze specyficznymi zaburzeniami neurologicznymi, których łączył jeden wspólny problem mianowicie bardzo ograniczone możliwości w komunikowaniu się z najbliższymi.

Do stworzenia takiego właśnie poradnika przyczyniła się znikoma ilość narzędzi do terapii z osobami dorosłymi z poważnymi problemami neurologicznymi. Okazuje się, iż na rynku wydawniczym jest mały wybór materiałów terapeutycznych, które spełniałyby oczekiwania pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi różnorakiego pochodzenia. Ogólnodostępne metody komunikacji alternatywnej dedykowane są przede wszystkim dzieciom. Okazuje się, że infantylne obrazki zniechęcają dorosłych pacjentów do pracy, a dostępne znaki graficzne (piktogramy, PCS) nie pozwalały osobom dorosłym wyrazić swoich ważnych potrzeb i emocji. 

Publikacja wydana jest w formie segregatora, składa się z przezroczystych arkuszy z tematycznie przyporządkowanymi do odpowiednich kategorii fotografiami i ilustracjami przedstawiającymi szeroki zakres użytecznych zwrotów, sytuacji i czynności. Atutem są tutaj oryginalne fotografie przedstawiające całą gamę ludzkich emocji, czego nie można by było osiągnąć przy zastosowaniu znaków graficznych.

 

TA KSIĄŻKA MOŻE POPRAWIAĆ KOMFORT ŻYCIA PACJENTÓW

Poprzez komunikację za pomocą tej książki dajemy pacjentom, osobom nie komunikującym się werbalnie możliwość korzystania z uroków życia na nowo. Dzięki tej książce jest to możliwe. 

Pamiętajmy, że osoby chore, przykute na stałe do łóżka, mają ogromną potrzebę chociażby w części realizować swoje zamierzenia, plany, potrzeby i skryte marzenia, że bardzo ważne jest by choć w części im to umożliwić. Książka „Niech przemówią twoje oczy” pokazuje, że osoby nie komunikujące się dotąd werbalnie mogą z nami rozmawiać o swoich uczuciach, tęsknotach, pragnieniach za pomocą plansz. Pozwala choć w części odzyskać poczucie kontroli nad własnym życiem. 

Autorzy mają wielką nadzieję, iż przyczyni się ona do wzrostu jakości życia Waszych bliskich bądź podopiecznych, którzy potrzebują Was by móc cieszyć się światem.

 

Osoby zainteresowane nabyciem naszej książki prosimy o kontakt z Fundacją „Światło”.

Informacje o książce uzyskacie Państwo pod numerami telefonu 665 384 496, 881 935 188