9 maja 2015 w Bydgoszczy odbyła się konferencja p.t. „Śpiączka i stany ograniczonej świadomości” zorganizowana przez Fundację Wspierania Rozwoju Neurologii „Neurologia Bydgostiensis” przy współudziale Centrum Neurorehabilitacji w Osielsku koło Bydgoszczy.

Dzień wcześniej odbyła się seria spotkań warsztatowych poświęconych opiece nad chorymi w stanie apalicznym, neurorehabilitacji i niewerbalnej komunikacji audiowizualnej z chorymi w stanie ograniczonej świadomości.

Całość przedsięwzięcia została objęta patronatem Oddziału Kujawsko-Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

MOTYL też tam był! Na zdjęciu ponizej (od lewej): dr Krzysztof Nicpoń - założyciel Centrum Medycznego "Epimigren"; Alinia Stromyło-Tomaszewska - współautorka informatora dla rodzin osób dorosłych w śpiączce i po śpiączce; Ewa Gurda - Prezes Stowarzyszenia MOTYL.