W dniach 13 i 15 maja 2014 roku w Warszawie odbyły się pierwsze posiedzenia podzespołów w ramach okrągłego stołu w sprawie wsparcia osób niepełnosprawnych. Przedstawiciele naszego stowarzyszenia brali udział w sesjach dwóch podzespołów:

  • Opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych (13 maja, nasi przedstawiciele: Ewa Gurda - Prezes, Mariusz Leciński - radca prawny oraz Anna Kasprzak-Komorowska - członek stowarzyszenia i opiekun chorego apalicznego) oraz 
  • Zdrowia i rehabilitacji (15 maja, nasi przedstawiciele: Ewa Gurda oraz Maria Rybka - członek stowarzyszenia i opiekun chorego)

przedstawiając problemy naszych chorych i ich opiekunów, a także zgłaszając poniższe postulaty:

 

Przedstawiliśmy również formę polisensorycznego działania z wykorzystaniem tzw. CyberOka jako niezbędnego dla naszych chorych elementu do pobudzania komunikacji chorych apalicznych z otoczeniem.