Zarząd stowarzyszenia skierował do Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego apel o akceptację projektu Fundacji Światło, mającego na celu budowę ośrodka wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla dorosłych pacjentów apalicznych.