Stowarzyszenie Apalicznych i Wybudzonych „MOTYL” przyznało panu Michałowi Zalewskiemu, Prezydentowi Torunia, tytuł honorowego członka stowarzyszenia. W imieniu Stowarzyszenia oraz wszystkich chorych apalicznych i wybudzonych chcielibyśmy wyrazić swój szacunek i podziękowanie za zainteresowanie i działania na rzecz w/w, a najważniejsze za sfinansowanie budowy nowego ośrodka ZOL przy Fundacji "Światło", który poprawił diametrlanie warunki do sprawowania szeroko pojętej opieki i rehabilitacji chorych. Obecnie ośrodek ten spełnia wszelkie niezbędne standardy