Stowarzyszenie Apalicznych i Wybudzonych „MOTYL” przyznało pani Janinie Mirończuk, Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy Fundacji „Światło” w Toruniu, tytuł honorowego członka stowarzyszenia. Jest Pani prekursorem opieki nad dorosłym chorym w stanie śpiączki apalicznej. Dziękujemy Pani Mirończuk, że pochyliła się nad losem naszych chorych. Od wielu lat i ciągle konsekwentnie rozwija tą wspaniałą walkę o naszego chorego. Dzięki takim ludziom obudziło się wiele ludzkich serc i to jest piękne. Jeszcze raz dziękujemy za wielkie serce!