Stowarzyszenie Apalicznych i Wybudzonych „MOTYL” przyznało panu profesorowi Andrzejowi Czyżewskiemu z Katedry Systemów Multimedialnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej tytuł honorowego członka stowarzyszenia. Zespół pod kierunkiem profesora Czyżewskiego opracował Cyber-oko, urządzenie służące do diagnozy i terapii osób pozostających w śpiączce. Cyber-oko, głosami telewidzów, zostało uznane Wynalazkiem Roku 2013 w konkursie zorganizowanym przez Telewizję Polską S.A. Dziękujemy za zaangażowanie w działaniach na rzecz osób apalicznych.