W trakcie spotkania roboczego zakończyliśmy opracowywanie statutu stowarzyszenia. Statut został zatwierdzony przez Komitet Założycielski. W spotkaniu brał udział również pan Mariusz Leciński, radca prawny wspomagający nasze działania.