W dniu 23 stycznia 2013 roku odbyło się pierwsze spotkanie robocze, w trakcie którego zawiązał się Komitet Założycielski stowarzyszenia oraz opracowano wstępną wersję statutu.