W trosce o byt i przyszłość naszych chorych i ich opiekunów, zobowiązujemy się do podjęcia działań, które zagwarantowałyby lepszy start w kolejnych etapach rehabilitacji i codziennego życia w niepełnosprawności. Będziemy edukować i uaktywniać społeczeństwo, aby wzmocnić pozycje chorego w stanie śpiączki apalicznej oraz już wybudzonego.

Mamy nadzieję, że Nasze Stowarzyszenie "MOTYL" będzie nie tylko symbolem, ale również wielkim wsparciem dla najbardziej niepełnosprawnych ludzi.

 

Stowarzyszenie Apalicznych i Wybudzonych MOTYL
Ul. Szosa Chełmińska 27/7
87-100 Toruń
KRS: 0000468348

 

  

Jako logo naszego stowarzyszenia wykorzystujemy dzieło Gennady Privedentsev'a, rosyjskiego surrealisty.

 

Celem Stowarzyszenia jest opieka nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, w szczególności osobami w stanie śpiączki, wybudzonymi ze śpiączki w stanie apalicznym (wegetatywnym), w okresie terminalnym choroby a także pomoc rodzinom takich osób.

Cele działania Stowarzyszenia Apalicznych i Wybudzonych „MOTYL” :

 

  1. Wyposażenie opiekunów w wiedzę na temat możliwości uzyskania wsparcia
  2. Wskazanie możliwości uczestniczenia w grupach terapeutycznych dla opiekunów i rodzin pacjentów apalicznych
  3. Poradnictwo medyczne, psychologiczno - pedagogiczne oraz opieka i wsparcie duchowe
  4. Wskazanie możliwości wsparcia poprzez różne instytucje ( opieka społeczna, świadczenia finansowe, świadczenia rzeczowe oraz opieka prawna)
  5. Warsztaty edukacyjne lub psychoedukacyjne
  6. Wskazanie możliwości pomocy przez fundacje działające na rzecz chorych niepełnosprawnych
  7. Pomoc wolontariuszy
  8. Szukanie innych form pomocy - znajomi, przyjaciele chorych w stanie apalicznym

Wszystkich, którym nie jest obojętny los osób w śpiączce zapraszamy do wspierania naszej działalności. Dołącz do nas wypełniając deklarację członkowską i włącz się w prace naszego stowarzyszenia. Możesz również wesprzeć nas darowizną – dzięki Tobie będziemy mogli więcej pomagać.

Członkostwo w stowarzyszeniu

Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1.    Członków zwyczajnych
Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy, w tym niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
(Deklaracja członka zwyczajnego)